RSE

staci-15
UNGC Ecovadis Staci

De hoofdactiviteit van STACI, het verdelen en optimaliseren van de logistieke flow, laat toe de impact op het milieu aanzienlijk te verminderen, met name op het vlak van de uitstoot van broeikasgas. STACI is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en haar verantwoordelijkheid op het vlak van milieu en stelt alles in het werk om haar ecologische afdruk te verkleinen dankzij duurzame oplossingen voor transport en logistiek.

> Oplossingen voor het groeperen van de transporten met grote impact op de CO2-uitstoot
> Een duurzaam transportbeheer
> Een verantwoord maatschappelijk beleid
> Acties ter bevordering van de integratie van mindervaliden
> Een actief beleid op het vlak van het verminderen van verbruiksgoederen (papier, energie, optimaliseren van verpakkingen…)
> STACI maakt deel uit van het wereldverdrag van de Verenigde Naties
http://unglobalcompact.org/participant/60881
> RSE-Certificatie ‘Gold’ (ECOVADIS):
www.ecovadis.com
> STACI ondertekende het verdrag ‘relations fournisseur responsables’ (‘verantwoorde leveranciersrelaties’)
http://www.relations-fournisseur-responsables.fr
> Dankzij ons dynamisch beleid ter bevordering van de professionele gelijkheid tussen vrouwen en mannen hebben we een score van 87/100 op de gelijkheidsindex behaald. (10 extra punten / jaar geleden)