In overeenstemming met de grondbeginselen van onze bedrijfscultuur, die gebaseerd is op aanpassingsvermogen, respect en klantentevredenheid, zet Staci zich in voor de ontwikkeling van de vaardigheden van zijn medewerkers en de bevordering van diversiteit. Een inclusieve benadering van het erkennen en waarderen van individuele verschillen die in grote mate de prestaties van de onderneming bepalen.

BELOFTE 1

IEDEREEN IN STAAT STELLEN HUN POTENTIEEL TE VERWEZENLIJKEN

 • Aantrekken, ontwikkelen en behouden van talenten
  Een consequent wervingsbeleid (100% vaste contracten)
  Stimulatie van interne mobiliteit en promoties
  Opleidingsplan voor de ontwikkeling van onze medewerkers
  Een op menselijke waarden gebaseerde beloning en aanvullende ziektekostenverzekering
 • Bevorderen van verschillen als bron van rijkdom
  Index voor gelijkheid tussen mannen -vrouwen van 93/100 voor de Economische Sociale Eenheid
  6,44% van ons werknemersbestand bestaat uit personen met een handicap
  Beleid gericht op jongeren en vrouwen
 • Solidariteitsacties
  Onze medewerkers stimuleren zich in te zetten voor de maatschappij.
  Bijvoorbeeld: campagne van Staci voor bloeddonatie voor het Rode Kruis in België.

DOELSTELLING 2025

DE BESTE HR-PRAKTIJKEN STANDAARDISEREN

EEN INDIVIDUEEL TRAJECT GARANDEREN

voor elke integratie of interne mobiliteit

GELIJKHEID BEHALEN

EEN DIVERSITEITS- EN INCLUSIEBELEID

BELOFTE 2

DE GEZONDHEID EN VEILIGHEID VAN ONZE MEDEWERKERS GARANDEREN

 • Welzijn op het werk centraal in onze bedrijfscultuur
  Bevorderen van welzijn door verbeteren van de ergonomie op de werkplek
 • Gezondheid en veiligheid op het werk handhaven
  Globaal risicomanagementbeleid
  Maatregelen voor en continue verbetering van risicobeheersing
  Acties ter bevordering van arbeidskwaliteit

DOELSTELLINGEN 2025

NUL-ONGEVALLENBELEID

op al onze locaties

ONS QSE-BELEID CERTIFICEREN

BELOFTE 3

DE DAGELIJKSE ACTIVITEITEN VAN ONZE MEDEWERKERS ONDERSTEUNEN VOOR MEER KLANTTEVREDENHEID

 • Beveiliging van gegevens en flexibiliteit
  We denken constant na over het verbeteren en ondersteunen van de dagelijkse activiteiten van onze medewerkers. Daarom hebben we digitale transformatie en dematerialisatie geïntegreerd in onze interne processen door ambitieuze projecten te lanceren.
 • De digitale hub van Staci
  Een gepersonaliseerd internetplatform voor elke klant waarmee de logistieke stromen kunnen worden aangestuurd, gecontroleerd en geanalyseerd. De digitale transformatie van dit hulpmiddel door een herziening van de “UX” gebruikerservaring waarmee het gebruikerstraject vereenvoudigd wordt volgens de normen van de e-commerce.
 • Een drievoudig voordeel
  Voordelen voor medewerkers, voor klanten, voor het milieu

DOELSTELLINGEN 2025

PAPIERLOZE AANSTURING

voor een logistieke activiteit

ACCENT LEGGEN OP ADVISEREN

en analyse van klantenstromen

ONTWIKKELEN VAN VOORSPELLENDE OPLOSSINGEN

om vooruit te kunnen lopen op de behoeftes van de klant